Послание Президента Республики Казахстан

slideshow_new

Выступление по Посланию Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»

 

Нурахметова А.М.:

Елбасының әр жылғы Жолдауы — тарихи құжат. Қайсысын алып қарасаңыз да стратегиялық маңыздылығы мен белгілі бір мерзімде нақты міндеттер мен мәселелердің шешілуін қамтамасыз етуге бағытталғанын көреміз. Биылғы Жолдау да осы тұрғыдан сипатталған. Елбасы Н.Ә. Назарбаев бұған дейін қабылдаған "Қазақстан-2050" даму стратегиясын жүзеге асыру үшін биылғы Жолдауда 10 міндетті шешу қажеттігін белгіледі.

 

БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа технологияларды енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс.

Кәсіпорындарымызды жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу.

Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.

Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату.

Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы.

IT және инжинирингтік қызмет көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие.

Білім беру жүйесін, коммуникация мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу.

2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу.

 

ЕКІНШІ. Ресурстық әлеуетті одан әрі дамыту.

Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу.

Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге, сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне қойылатын талаптарды арттыру.

2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін қойды.

 «Жасыл» технологияларға инвестиция салу үшін бизнесті ынталандыру.

Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау.

 

Новикова Е.В.:

Согласно Посланию, аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

Требуется развитие аграрной науки, занимающейся трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям.

В связи с этим необходимо пересмотреть роль аграрных университетов в плане подготовки квалифицированных специалистов и обновления программ обучения.

Оказывать всестороннюю поддержку сельхозкооперативам.

Проводить интенсификацию сельского хозяйства с сохранением качества и экологичности продукции, что позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане».

Кроме того, планируется переориентировать неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов для субъектов агропромышленного комплекса.

 

В целях реализации второго направления Послания в 2020 году планируется довести ежегодные доходы от транзита до 5 миллиардов долларов, что позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру.

 Во-вторых, необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а также упрощения таможенных операций.

В-третьих, внедрить Интеллектуальную транспортную систему, которая позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего развития инфраструктуры.

В-четвертых, увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог для улучшения внутрирегиональной мобильности.

 

Нурахметова А.М.:

БЕСІНШІ. Құрылысқа және коммуналдық секторға заманауи технологияларды енгізу.

Құрылыс салудың жаңа әдістерін, заманауи материалдарды, сондай-ақ ғимараттардың жобасы мен қала құрылысының жоспарын жасағанда мүлде басқа тәсілдерді қолдану.

Ғимараттардың сапасына, экологиялық тазалығына және энергиялық тиімділігіне жоғары талап қою.

Салынатын және салынған үйлер мен инфрақұрылымдық нысандарды интеллектуалды басқару жүйелерімен жабдықтау.

Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай жасап, электр энергиясын, жылу мен суды тұтынуды қысқартып, табиғи монополистерді тиімді жұмысқа ынталандырады.

Заңнамаға, соның ішінде табиғи монополиялар саласын реттейтін заңдарға тиісті өзгерістер енгізу қажет.

Әкімдер тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымын жетілдіру мәселесін мемлекет-жекеменшік серіктестігі негізінде белсенді шешуі керек.

Ауылдық елді мекендерді сапалы ауызсумен қамтамасыз ету үшін Үкімет бұл іске барлық қаражат көздерінен жыл сайын кем дегенде 100 миллиард теңге қарастыруы қажет.

 

АЛТЫНШЫ. Қаржы секторын «қайта жаңғырту».

Ұлттық Банк мұндай істерге немқұрайлы қарамау керек.

Ұлттық Банк тарапынан қаржы институттарының қызметін қадағалау қатаң, уақтылы әрі нәтижелі болуға тиіс.

Мемлекет қарапайым азаматтардың мүдделерін қорғауға одан әрі кепілдік береді.

Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылдауды тездету.

Сонымен қатар 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін халыққа берілген валюталық ипотекалық займдар жөніндегі мәселені Ұлттық Банкке толығымен шешуді тапсырды.

Сол күннен бастап аталған валюталық займдарды жеке тұлғаларға беруге заң жүзінде тыйым салынған болатын.

Ұлттық Банк пен Үкімет экономика салаларындағы нақты тиімділікті есепке алатын ставкалармен бизнеске ұзақ мерзімді несиелендіруді қамтамасыз ету мәселесін бірлесіп шешуге тиіс.

Бұл – жұмысын бастаған «Астана» халықаралық қаржы орталығының негізгі міндеттерінің бірі.

Ол халықаралық озық тәжірибені пайдаланып, ағылшын құқығы мен заманауи қаржы технологияларын қолданатын өңірлік хабқа айналуға тиіс.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ұлттық компанияларының акцияларын IPO-ға табысты түрде шығару қор нарығын дамытуға септігін тигізеді.

 

ЖЕТІНШІ. Адами капитал – жаңғыру негізі.

Білім берудің жаңа сапасы.

Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажетігін міндеттеді.

Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту.

2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын енгізу.

Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу басталды, ол 2021 жылы аяқталатын болады.

 

Нурахметова А.М.:

Бұл – мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар және кадрлар.

Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта қарау керектігін, еліміздің университеттеріндегі педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту қажеттігін айтты.

Білім берудің барлық деңгейінде математика және жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын күшейту.

Білім беру мекемелерінің арасындағы бәсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту үшін қала мектептерінде жан басына қатысты қаржыландыру енгізу.

Біздегі оқушылардың жүктемесі ТМД елдерінің ішінде ең жоғары болып отырғанын және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдеріне қарағанда орта есеппен үштен бір еседен көп екенін ескеріп, оны төмендету.

Барлық өңірлердегі Оқушылар сарайларының базасында компьютерлерді, лабораторияларды және 3Д-принтерлерді қоса алғанда, барлық қажетті инфрақұрылымдары бар балалар технопарктері мен бизнес-инкубаторларының желісін құру.

Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға лайықтау.

2025 жылға дейін білім берудің барлық деңгейінде латын әліпбиіне көшудің нақты кестесін жасау.

2019 жылдан 10-11-сыныптардағы жаратылыстану ғылымының жекелеген пәндерін оқытуды ағылшын тіліне көшіру басталатын болады.

Нәтижесінде, біздің барлық түлектеріміз елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін қажетті деңгейде үш тілді меңгеретін болады.

Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді видеоқұрылғылармен жабдықтау жұмыстарын жалғастыру.

 

Новикова Е.В.:

В техническом и профессиональном образовании – обновить программы обучения с привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков, а также продолжить реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».

В связи с этим в Петропавловском гуманитарном колледже им.М.Жумабаева постоянно ведется профориентационная работа с целью оказания поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

Профориентационная работа проводится в школах города Петропавловска и районах области. С декабря 2017 года создана Агитационная бригада, которая проводит такую работу в форме креативной концертной программы. На сегодняшний день охвачены 7 районов области: М.Жумабаева, Шал-Акына, Тимирязевский, Кызылжарский, Аккаинский, Жамбылский, Есильский.

Таким образом, данная работа направлена на интерес учащихся к освоению специальностей конкретного профиля, что в будущем качественно отразится на профессиональной подготовке выпускников.

Согласно Посланию, в высшем образовании необходимо:

– развивать вузовскую науку с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях;

– реализовывать совместные проекты с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими центрами;

– усилить переподготовку преподавателей, привлекать зарубежных менеджеров в вузы, открывать кампусы мировых университетов.

По словам Главы государства, идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды.

 

Нурахметова А.М.:

Үздік денсаулық сақтау ісі және дені сау ұлт.

Саламатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейту..

Жастардың репродуктивті денсаулығын қорғауға және нығайтуға ерекше назар аудару.

Тиімділігі аз және мемлекет үшін шығыны көп диспансерлік ем қолданудан негізгі созылмалы ауруларға алыстан диагностика жасап, сондай-ақ осы саланы амбулаторлық емдеу арқылы басқаруға көшу.

Онкологиялық аурулармен күресу үшін кешенді жоспар қабылдап, ғылыми онкологиялық орталық құру.

Халықаралық озық тәжірибе негізінде ауруды ерте диагностикалаудың және қатерлі ісікті емдеудің жоғары тиімділігі қамтамасыз етілуге тиіс.

Біз кардиология, босандыру және өкпе ауруымен күресу кезінде атқарған істеріміз сияқты жұмыстарды да жүргізу.

Денсаулық сақтау саласы халықтың, мемлекеттің және жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігіне негізделген Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне кезең-кезеңімен көшетін болады.

Оны енгізудің қажеттілігі ешқандай күмән туғызбайды.

Мемлекеттің міндеттерін нақты белгілей отырып, Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін әзірлеу.

Халық мемлекет тарапынан кепілдік берілмеген қызметтерді Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы ретінде немесе ерікті медициналық сақтандыру, сондай-ақ бірлесе төлеу арқылы ала алады.

Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мобильдік цифрлық қосымшаларды қолдану, электрондық денсаулық паспортын енгізу, «қағаз қолданбайтын ауруханаға» көшу арқылы медициналық көмектің қолжетімділігі мен тиімділігін арттыру қажет.

Медицинада ауруларды диагностикалау мен емдеудің тиімділігін айтарлықтай арттыратын генетикалық талдау мен жасанды интеллект технологияларын енгізуге.

Осы және басқа да шараларды іске асыру үшін «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің жаңа редакциясын әзірлеу.

 

Новикова Е.В.:

С целью обеспечения эффективности рынка труда – предоставить больше возможностей для вовлечения людей в продуктивную занятость, в связи с чем требуется усилить инструменты Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства:

- максимально упростить процесс регистрации самозанятых;

- внедрить единую электронную биржу труда;

- перевести трудовые книжки в электронный формат.

В пенсионной системе установлена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат, что будет отражаться и в системе социального страхования.

С 2018 года осуществлен переход на новый порядок адресной социальной помощи малообеспеченным слоям населения, порог оказания которой повышен до 50% от прожиточного минимума.

С 1 июля этого года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа, а также будут введены государственные пособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.

С 1 января 2018 года должностной оклад учителей, переходящих на обновленное содержание учебного материала, увеличится на 30%.

Кроме того, вводится новая сетка категорий для учителей, учитывающая уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями.

В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата учителей вырастет от 30 до 50%.

 

Нурахметова А.М.:

СЕГІЗІНШІ. Тиімді мемлекеттік басқару.

Мемлекеттік әкімшілендіру кезінде кәсіпкерлер мен тұрғындардың шығындарын қысқартуға байланысты жұмыстарды жалғастыру.

Осыған орай бизнесті реттеуге қатысуды әрі қарай азайтуға бағытталған заң қабылдауды жылдамдату.

«Бір терезе» қағидаты бойынша бизнеске мемлекеттік қолдау көрсету үдерістерін цифрландыруды қамтамасыз ету.

Сонымен қатар табиғи монополия субъектілері көрсететін қызметтерінің сапасын арттыру жөніндегі жұмысты жалғастыру.

Мемлекеттік органдарға бағынышты ұйымдардың санын қысқарту есебінен жекешелендіру жоспарын кеңейте отырып, оны іске асыруды жеделдету.

Әкімшілік шығындарды азайту үшін ведомствоға бағынышты нақты қажетті ұйымдарды мүмкіндігінше біріктіру.

Босаған қаражатты мемлекеттік қызметшілердің факторлық-балдық шкалаға негізделген жаңа еңбекақы жүйесін енгізуге бағыттау.

Өңірлердегі мемлекеттік қызметтің тиімділік әлеуетін олардың экономикалық дербестігі мен жауапкершілігін арттыру арқылы мейлінше толық ашу.

Атап айтқанда, бүгінде әлемдегі әрбір оныншы жұмыс орнын ашып отырған сырттан келушілер туризмі мен ішкі туризм кез келген өңір үшін перспективалық табыс көздерінің бірі болып саналады.

Үкімет виза мәселелерін жеңілдетуді, инфрақұрылымды дамытуды және туризм саласындағы кедергілерді алып тастауды қамтитын кешенді шаралар қабылдауы керек.

Фискальды орталықсыздандыру аясында шағын және орта бизнестен түсетін корпоративті табыс салығын өңірлік бюджеттерге беру мәселесін шешу керек.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 мыңнан астам адам тұратын аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар мен ауылдық округтерде жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті мен коммуналдық меншігін енгізу заң жүзінде белгіленген.

2020 жылдан бастап бұл нормалар барлық елді мекендерде күшіне енеді.

Салықтық және салықтан тыс басқа да түсімдердің 7 түрі, сондай-ақ шығындардың 19 бағыты ауыл бюджетіне берілді.

Бұл жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін халықты тартуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар мемлекеттік органдар нақты уақыт және жедел жауап беру режімінде азаматтардың ескертпелері мен ұсыныстарын есепке алу үшін заманауи цифрлық технологияларды қолдануға тиіс.

Мемлекет пен компаниялар жаңа технологияларды енгізе отырып, өз ақпараттық жүйелері мен құрылғыларының берік қорғалуын қамтамасыз ету.

Бүгінде киберқауіпсіздік ұғымы тек ақпаратты ғана емес, сонымен қатар өндірістік және инфрақұрылымдық нысандарды басқару тетігін қорғау дегенді де білдіреді.

Осы және өзге де шаралар Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында көрініс табуға тиіс.

 

Новикова Е.В.:

По поручению Президента Н.А.Назарбаева, будет продолжена превентивная борьба с коррупцией путем цифровизации процессов в госорганах, институциональных преобразований судебной и правоохранительной систем.

В частности, в законодательство внесены нормы, предусматривающие усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности; расширены права адвокатов, разграничены полномочия и зоны ответственности правоохранительных органов.

Необходимо активно внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.

 

В соответствии с десятым направлением, требуется комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции «Смарт Сити» и развития компетенций людей, переселяющихся в город.

 «Эталонный» стандарт «Смарт Сити» необходимо сформировать на основе опыта Астаны и начать распространение лучших практик и обмен опытом между городами Казахстана.

По словам Главы государства, «Умные города» станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны.

 

Просмотреть презентацию на эту тему можно здесь

http://www.zoofirma.ru/